„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze Służby Więziennej

W sali odpraw Zakładu Karnego w Krzywańcu w dniu 07.11.2022r. odbyło się uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy wstępujących w szeregi naszej formacji. Dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej zachęcającej do wstąpienia do Służby Więziennej - to już siódme ślubowanie w tym roku. Od początku br. przyjęliśmy bowiem 40-stu nowych funkcjonariuszy SW, którzy zasilili szeregi działów: ochrony, penitencjarnego, ewidencji oraz kwatermistrzowskiego.

Wybierz mądrze – wybierz Służbę Więzienną

Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu pogratulowali nowo przyjętym mądrej i trafnej decyzji wyboru Służby Więziennej, jako formacji mundurowej, którą – od dnia złożenia roty ślubowania – będą teraz reprezentowali. Kadra kierownicza przypomniała także, że funkcjonariuszem SW jest się nie tylko podczas służby w zakładzie karnym, ale reprezentuje się ją także poza murami więzienia poprzez swoją postawę, zachowanie i wybory.

Nauki nadszedł czas

Przyjęci do służby funkcjonariusze odbędą teraz szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogacą swoją wiedzę m.in. na temat broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Nauczą się również wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Dopiero wtedy, z odpowiednią wiedzą i po adaptacji zawodowej, na stałe wypełniać będą przydzielone im obowiązki służbowe. Pierwsze dwa lata będą dla nich służbą przygotowawczą, podczas której będą musieli wykazać przydatność do pełnienia obowiązków w SW. Czeka ich okres szkoleń i egzaminów.

 

Gratulujemy i życzymy wytrwałości.

 

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej