Pomagając innym, pomagamy sobie. Zakład Karny w Krzywańcu od kilku lat systematycznie odwiedzają siostry Magdalenki z Lubania, które na co dzień prowadzą także Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im Św. Jadwigi Śląskiej. W trakcie jednej z ostatnich wizyt Siostry opowiedziały nam o trudnej sytuacji materialnej dziewcząt znajdujących się w ognisku wychowawczym.

Informacja ta nie pozostała bez echa, a funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu po raz kolejny pokazali, że nie są obojętni na potrzeby drugiego człowieka i chętnie oraz sprawnie zorganizowali zbiórkę chemii gospodarczej.

Ponadto, przekazano na kiermasz charytatywny prace malarskie, które powstały w trakcie warsztatów malarskich organizowanych w naszym zakładzie. Warto podkreślić, że wszystkie przekazane prace wykonali skazani mężczyźni, którzy z dużym zaangażowaniem podchodzili do tworzenia swoich „małych dzieł” mając świadomość, że środki z ich sprzedaży zasilą Ognisko Wychowawcze Sióstr Magdalenek.

Wszystkie zgromadzone dary zostały przekazane na ręce Sióstr przez funkcjonariuszy. Siostry Magdalenki wyraziły dużą wdzięczność podkreślając, że każda pomoc jest im bardzo potrzebna i stanowi dla nich ogromne wsparcie w prowadzeniu domu dla dziewcząt pozbawionych właściwej opieki.

Tekst: kpt. Ewa Igiel, ppor. Piotr Hamera
Foto: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej