1.png

Prace na półmetku – wyremontowano budynki administracyjne i pawilon mieszkalny B, trwają roboty w pawilonie mieszkalnym A

Trwające w Zakładzie Karnym w Krzywańcu od 2021 roku prace termomodernizacyjne znalazły się na półmetku.

Aktualnie trwają prace w pawilonie mieszkalnym A, D, E i F, które obejmują ocieplenie ścian zewnętrznych. W budynkach do tej pory wykonano ocieplenie dachu, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne, wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

Założenia, finansowanie i planowane zakończenie robót

Realizowane działania w ogólnym rozrachunku przyczynią się do poprawy warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, warunków odbywania kary, korzystnie wpłyną na bezpieczeństwo jednostki, a co za tym idzie, również na bezpieczeństwo społeczeństwa, przyniosą także wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

Roboty wykonuje firma „CONSTRUCTO” wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt realizacji projektu według aktualnego harmonogramu realizacji prac opiewa na kwotę 8 446 901,09 zł. brutto. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 30.06.2023 roku. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: por. Tomasz Bahyrycz, por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej