Podpisana przez Dyrektora Zakładu Karnego Krzywańcu umowa nr 1/DKw/E/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., której przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na realizacji zamówienia pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu” została zrealizowana!

xx.png

 

 

 

Podpisana przez Dyrektora Zakładu Karnego Krzywańcu umowa nr 1/DKw/E/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., której przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na realizacji zamówienia pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”  została zrealizowana!

W dniu 28 lipca 2023 r. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu został spisany protokół odbioru końcowego w sprawie odbioru inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”.  Komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy (CONSTRUCTO SP. Z O. O. z Rogówka) oraz Nadzoru Inwestorskiego (AMTEL S.C. W. Tatarczuk, M. Mejnartowicz z Zielonej Góry)  dokonała odbioru końcowego stwierdzając, że roboty budowlane wykonano zgodnie z umową o roboty budowlane, dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną.

W wyniku realizacji projektu zostały wykonane roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie:

 1.  Opracowania dokumentacji technicznej,
 2. Prac termomodernizacyjnych – budynek nr 1,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 2,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 3,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 6,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 16/17,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 19,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 20,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 21,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 22,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 23,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 24,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 25,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 25a,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 27,
 1. Prac termomodernizacyjnych – Budynek nr 28,
 1. Modernizacji sieci ciepłowniczej,
 2. Modernizacji źródła ciepła,
 1. Promocji projektu.

„Zbiorcze zestawienie wykonanych robót”.

W przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu, informacje te można przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl , naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

 

Tekst: por. Danuta Zarzycka / kpt. Piotr Hamera

Zdjęcia: por. Tomasz Bahyrycz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej