W dniu 25 listopada br. gościliśmy w Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu mł. ogn. Łukasza Jęcz oraz ogn. Piotra Witkowskiego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

W ramach programu resocjalizacyjnego sprzyjającego readaptacji społecznej „Domowe Przedszkole” zaprosiliśmy do Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu przeprowadzenia profesjonalnego szkolenia dla skazanych matek z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom. Szkolenie obejmowało podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym - oraz w dużo bardziej szczegółowym zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom. W trakcie szkolenia osadzone matki dowiedziały się jakie procedury postępowania należy stosować w przypadkach: zakrztuszenia, oparzenia, złamania i opatrywania ran. Natomiast po zakończeniu części teoretycznej osadzone pod czujnym okiem specjalistów od pierwszej pomocy utrwalały zdobytą wiedzę w trakcie ćwiczeń praktycznych na fantomach.

 „Domowe Przedszkole” to program readaptacji społecznej realizowany w naszej jednostce penitencjarnej, który ma na celu wdrożenie do samodzielnego życia kobiet-matek odbywających karę pozbawienia wolności razem z dzieckiem, po zwolnieniu z zakładu karnego. Programem tym objęte są kobiety z ujawnionymi deficytami w zakresie planowania i gospodarowania czasem swoim i dzieci pozostających pod ich opieką. Główną sferą oddziaływania na skazane kobiety jest wdrożenie ich do prawidłowego pełnienia ról społecznych – ze szczególnym uwzględnieniem roli matek.

Serdecznie Dziękujemy Komendantowi Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze za umożliwienie szkolenia oraz mł. ogn. Łukaszowi Jęcz i ogn. Piotrowi Witkowskiemu za profesjonalną organizację szkolenia w miłej atmosferze oraz przystępną formę przekazu tak ważnej i wartościowej wiedzy.

 

Tekst: sierż. Kamila Poźniak, por. Piotr Hamera
Zdjęcia:  sierż. Kamila Poźniak

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej