W dniu 12 maja br. gościliśmy uczniów klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

W ramach programu ''Most ku Trzeźwości'' – realizowanego od wielu lat w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, zapraszamy cyklicznie młodzież szkolną, która w trakcie wizyty w jednostce penitencjarnej ma możliwość podniesienia świadomości w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, następstw grożących w przypadku popełniania czynów przestępczych.

Uczniowie poznali również specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowania oddziałów terapeutycznych. Zaproszona młodzież miała również możliwość rozmowy z kadrą poszczególnych działów służby, zwiedzania terenu zakładu, zapoznania się z podstawowymi środkami ochrony znajdującymi się na wyposażeniu Służby Więziennej.

Zaproszona młodzież uczestniczyła także w interaktywnym wykładzie – pogadance, nawiązującej do historii powstawania Służby Więziennej i aktualnej roli tej formacji mundurowej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono również wartości patriotyczne oraz zasady przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności.

Uczniowie klas mundurowych bardzo często mają już dostateczną wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa państwa oraz roli poszczególnych służb mundurowych. Tym razem nie było inaczej. Uczniowie spontanicznie reagowali na zadawane pytania i bardzo chętnie również uczestniczyli w pogadance. Informacje zwrotne uzyskane w trakcie trwania spotkania oraz po ich zakończeniu wskazują na bardzo pozytywny odbiór zarówno ze strony młodzieży, jak i opiekunów. Natomiast dzięki interakcji uczniów i ich ciekawości udało się obalić wiele powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa.

 

Otwartość, zaangażowanie i aktywność opiekunów oraz grup pozwoliło na realizację spotkania w sposób twórczy i konstruktywny – za co serdecznie dziękujemy.

 

 

Tekst i zdjęcia: mjr Agnieszka Skowrońska, st. szer. Anna Bednarczyk, por. Piotr Hamera
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej