W dniu 03.06.2022 r. w  Zakładzie Karnym w Krzywańcu zorganizowano szkolenie pt. „Między ludźmi- między miłością i nienawiścią, między obojętnością, a uzależnieniem- jak dbać o siebie i relacje z innymi” prowadzone przez doktora nauk medycznych, psychiatrę, trenera, superwizora i psychoterapeutę Witolda Simona

W szkoleniu finansowanym ze środków NSZZFiPW uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy Działu Penitencjarnego, Terapeutycznego i Domu Matki i Dziecka Zakładu Karnego w Krzywańcu,  ze szczególnym uwzględnieniem osób z krótkim stażem służby.  

Tematyka szkolenia obejmowała obszar relacji- tej najważniejszej w naszym życiu, czyli wewnętrznej, która z kolei buduje relacje z innymi zarówno te rodzinne, jak i zawodowe. Relacja z nami samymi modeluje to, jak postrzegamy świat zewnętrzny, jak przeżywamy innych. Zwiększenie zasobu wiedzy oraz kompetencji w zakresie umiejętności prawidłowego nawiązywania i utrzymywania relacji z samym sobą oraz osobami z otoczenia społecznego, skutecznej komunikacji, współdziałania, sprzyjać będzie budowaniu przyjaznej atmosfery pracy w służbie.

Dobra atmosfera w pracy to taka, która sprawia, że pracownicy chętnie przychodzą do swojego miejsca zatrudnienia. Wpływ na taki stan rzeczy ma zarówno podejście pracodawców i przełożonych, jak i współpracowników. Elementami kształtującymi przyjazną atmosferę w pracy pozostają bowiem- efektywne współdziałanie, życzliwość, dobra komunikacja, brak niezdrowej rywalizacji, jak również wspieranie i docenianie. Ma ona ogromny wpływ na poziom efektywności pracowników. Przebywając w przyjaznym otoczeniu, ludzie o wiele chętniej angażują się w wykonywanie obowiązków zawodowych.

Odpowiednia atmosfera pracy w służbie wpływa również długofalowo na ograniczenie rotacji kadr, zmniejszenie liczby nieobecności i chorób zawodowych. Systematyczne szkolenia więc jedną z ważniejszych form inwestowania w kapitał ludzki.

 

 

Tekst: kpt. Agnieszka Skowrońska, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: mjr Agata Bobrowicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej