Dzięki współpracy Służby Więziennej z Żagańskim Pałacem Kultury skazani z Zakładu Karnego w Krzywańcu w ramach działań resocjalizacyjnych po raz kolejny w dniu 02 kwietnia pomagali przy pracach porządkowych w Parku Książęcym w Żaganiu

Współpraca Zakładu Karnego w Krzywańcu z Pałacem Książęcym w Żaganiu trwa już ponad cztery lata. Dotychczas realizowana była na płaszczyźnie artystycznej a obecnie wdrożyliśmy pomoc w upiększaniu historycznych terenów zielonych. Działania te realizujemy w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji osób pozbawionych wolności z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych pn. „ZA MUREM”


Celem programu jest kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych w zakresie wzrostu samooceny osadzonych poprzez pomoc osobom potrzebującym, wzbudzenie empatii, tolerancji, akceptacji i współodpowiedzialności przy realizacji powierzonych zadań. Przyjmujemy, że pozytywne przekonania na temat własnych możliwości oraz wykształcenie pozytywnych i konstruktywnych obrazów dotyczących własnej osoby, prowadzić będą do zmniejszenia ryzyka powrotu uczestników programu do przestępstwa.

Wolontariat uczy pracy w grupie, umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialności za powierzone zadania. Sprawia, że wolontariusze czują się ważni i potrzebni, a tym samym podnosi ich poczucie własnej wartości w perspektywie teraźniejszości oraz przyszłości po odbyciu kary. Dla wielu skazanych jest też formą rekompensaty, swoistego odpokutowania za czyny, które doprowadziły do krzywdy drugiego człowieka. Uczestnictwo w tego rodzaju programie może pomóc w kształtowaniu umiejętności prospołecznych, zarówno w izolacji jak i na wolności.

Media o naszej współpracy:

https://zachod.pl/605775/osadzeni-z-zakladu-karnego-porzadkuja-zaganski-park-ksiazecy/

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel/ Piotr Hamera

Zdjęcia: por. Robert Piróg, mł. chor. Aleksandra Hołdowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej