W Zakładzie Karnym w Krzywańcu ukazał się kolejny numer kwartalnika „Przystanek Krzywaniec”. Jest to gazeta więzienna redagowana przez osadzonych pod opieką wychowawcy - st. chor. Katarzyny Ruszkowskiej.

Założenia i cel programu

Kwartalnik redagowany jest w ramach programu resocjalizacji „Gazetka Więzienna”, którego założeniem jest propagowanie wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności kultury czytelniczej oraz kształtowanie postaw prospołecznych. W kwartalniku poruszana jest tematyka związana z odbywaniem kary pozbawienia wolności, przedstawiane są wydarzenia bieżące w kraju, przybliżane tło historyczne świąt i wydarzeń patriotycznych. Ważną dla skazanych pozycję stanowią porady psychologa oraz prawnika wydawane w języku angielskim oraz rosyjskim dla przebywających w jednostce cudzoziemców.

W gazetce znalazło się także miejsce na twórczość własną osadzonych: poezję, prozę, rysunek, rękodzielnictwo jak również jest w niej dział z rozrywką, humorem oraz dział sportowy i horoskop.

Wsparcie profesjonalisty

Prośba o wsparcie naszej więziennej redakcji spotkała się z pozytywnym odzewem Andrzeja Flügla - Dziennikarza „Gazety Lubuskiej”. Warsztaty prowadzone przez dziennikarza, obok walorów edukacyjnych, miały na celu wzbudzenie kreatywności zespołu redakcyjnego. Dzięki niemu uczestnicy programu poznali warsztat pracy dziennikarza oraz podstawy konstrukcji prasy i funkcjonowania mediów. Przekazane merytoryczne porady przez profesjonalistę dały nowe, świeże pomysły co ma odzwierciedlenie w wydanym kwartalniku.

Odroczone efekty

Aktywność osób pozbawionych wolności przy redagowaniu więziennej gazety rozwija kreatywność i uczy pracy zespołowej. Zaangażowanie pozwala również odkryć drzemiący pozytywny potencjał oraz odbudować poczucie wartości. To cechy niezbędne do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu murów więzienia.

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej