W ramach wieloletniej współpracy Zakładu Karnego w Krzywańcu z Uniwersytetem Zielonogórskim, studenci kierunku lekarskiego w dniu 24.04.2024r. przeprowadzili warsztaty dla skazanych kobiet i mężczyzn z zakresu profilaktyki zdrowego stylu życia

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz..” Jan Kochanowski

 

 

Zdowie kluczem do szczęścia

Zdrowie jest jednym z najcenniejszych skarbów jakie posiadamy. To od niego bowiem zależy praktycznie wszystko: nasze dobre samopoczucie, możliwość realizowania planów, nasze relacje rodzinne, aktywność towarzyska, praca zawodowa, a co za tym idzie samowystarczalność, samodzielność i wiele, wiele innych. Bardzo często jednak zdrowie jest marginalizowane przez nas w życiu codziennym….aż do momentu, kiedy go zabraknie.

Możemy jednak postarać się, aby samodzielnie zadbać o nasze zdrowie na tyle, na ile jest to możliwe. Do tego niezbędna jest jednak wiedza z zakresu właściwej profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia. Utrzymanie właściwego zdrowia jest także niezmiernie istotne w trakcie pobytu w izolacji penitencjarnej, aby po zakończeniu kary w niepogorszonym stanie zdrowia wrócić do swoich bliskich.

Edukacja prozdrowotna osadzonych jest więc istotnym elementem resocjalizacji. Stąd również pomysł na organizację warsztatów profilaktyki zdrowotnej dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Jak być zdrowym?

Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia poprowadziły: Pani Michalina Gryglewska oraz Pani Patrycja Głoćko, które są członkiniami Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Ponadto Pani Patrycja Głoćko w zielonogórskim oddziale powyższego stowarzyszenia pełni również funkcję Koordynatorki Lokalnej ds. Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych w tym HIV i AIDS. Dzięki temu osadzeni otrzymali pełną dawkę aktualnej wiedzy medycznej z zakresu zdrowego stylu życia, wybranych chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową oraz ich profilaktyki. Wiele bowiem chorób rozwija się „podstępnie”, powstając powoli z pojedynczych komórek, z obecności których chory przez szereg lat może sobie nie zdawać  sprawy, ponieważ nie odczuwa żadnych dolegliwości.  Wielu takim chorobom można jednak skutecznie zapobiec, jeżeli zostaną wykryte na wczesnym etapie – dzięki profilaktyce zdrowotnej.

Warsztaty dla kobiet obejmowały wykład edukacyjny z zakresu wiedzy o wirusie HPV, czym jest, jak można się nim zakazić. Uczestniczki warsztatów uzyskały wiedzę jak leczony jest wirus ponadto udzielono im informacji na temat refundacji szczepionek dla dzieci i dorosłych kobiet. Spotkanie z kobietami obejmowało praktyczne warsztaty na fantomach z zakresu badania ginekologicznego, cytologicznego oraz nauki samobadania piersi. Wykład edukacyjny dal wiedzę o tym jak badać piersi, gdzie się zgłosić po wykryciu guzka, jakie są procedury.

Warsztaty dla mężczyzn obejmowały wykład edukacyjny na temat wiedzy o wirusie HPV, czym jest, jak można się zakazić, jak jest leczony. Wykład skupiał się na zakażeniach występujących u mężczyzn oraz chorobach przenoszonych drogą płciową. Warsztaty obejmowały także wykład i praktyczne ćwiczenia na fantomach z zakresu nowotworów jąder i prostaty oraz naukę samobadania. Panowie zostali wyposażeni w wiedzę: jakie sygnały powinny budzić niepokój oraz kiedy zgłosić się do specjalisty.

Bardzo dziękujemy Paniom za wizytę i tak cenną lekcję z zakresu profilaktyki.  Zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Tekst: mjr Ewa Igiel, kpt. Piotr Hamera
Foto:  mjr Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej