W dniu 09.06.2022r. Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu płk Daniel Janowski i Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury Pani Anna Mrowińska podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy

W dniu  09.06.2022r. Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu płk Daniel Janowski i Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury Pani Anna Mrowińska podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Porozumienie jest kontynuacją i sfinalizowaniem dotychczas podejmowanych wspólnych działań.

Przedmiotem porozumienia jest ustalenie zasad współpracy związanej z działalnością skazanych z Zakładu Karnego w Krzywańcu na rzecz społeczności lokalnej miasta Żagań, poprzez propagowanie postaw proekologicznych, podejmowanie działań na rzecz dobra Parku Książęcego w tym uczestnictwa w akcjach ekologicznych min. światowy dzień ziemi, sprzątania świata na terenie wokół parku książęcego oraz terenów przyległych do administrowanych obiektów Żagańskiego Pałacu Kultury, udział w akcjach kulturalno – edukacyjnych i charytatywnych w ramach programów resocjalizacji sprzyjających readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności.

Więcej w mediach:

https://zachod.pl/.../zaganski-palac-i-zaklad-karny.../

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej