Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu", od kilku miesięcy trwają intensywne prace związane z termomodernizacją budynków znajdujących się na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu 

xx.png

Zakład Karny w Krzywańcu w dniu 26 czerwca 2023 r. podpisał  aneks nr POIS.01.03.01-00-0072/17-02 do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0072/17-00 z dn. 31.05.2019 r. projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu nr POIS.01.03.01-00-0072/17

Aneks dotyczył zwiększenia wartość całkowitego kosztu realizacji Projektu, zwiększenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych oraz zmiany okresu kwalifikowania wydatków.

W przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu, informacje te można przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl , naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

 

Tekst: por. Danuta Zarzycka / kpt. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej