W Zakładzie Karnym w Krzywańcu rozpoczęto budowę instalacji interkomowo-przyzywowo-radiowęzłowej w oddziałach mieszkalnych, w których do tej pory takiej instalacji nie było

Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu płk Daniel Janowski, podpisał z Funduszem Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji inerkomowo-przyzywowo-radiowęzłowej w sześciu oddziałach mieszkalnych Zakładu Karnego w Krzywańcu. Kwota dotacji wyniosła 426 479, 20 zł brutto. W związku z podpisaną umową, przeprowadzono procedurę zamówieniową w celu wyłonienia wykonawcy na realizacje tego zadania. Najkorzystniejsza ofertę złożyło Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "POMET".

 

Tablica informacyjna
Przez 5 lat na murach Zakładu Karnego w Krzywańcu widnieć będzie tablica informacyjna, że zadanie zostało sfinansowane z Funduszem Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Bezpieczeństwo
Budowa nowoczesnej instalacji przyzywowej wpływa znacząco na poprawę bezpieczeństwa jednostki oraz bezpieczeństwo funkcjonariuszy SW pełniących służbę w oddziałach mieszkalnych. Dzięki bowiem powyższej inwestycji wszystkie 12 oddziałów mieszkalnych Zakładu Karnego w Krzywańcu wyposażonych będzie w instalację umożliwiającą bezpośrednią komunikację osadzonych z dyżurką oddziałowego lub dyżurką wychowawcy.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Adrian Matuszkiewicz, por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej