W minioną sobotę w Zakładzie Karny w Krzywańcu rozegrano sesję gier RPG, którą poprowadził Pan Michał Bańka z kanału YouTube @BaniakBaniaka. Sesja ta przyciągnęła uwagę nie tylko graczy, ale i widowni, złożonej z innych osadzonych

Tajemnica Pętli

„Tajemnica Pętli” to projekt gry RPG, w którym czwórka osadzonych wcieliła się w role młodych bohaterów i zaprezentowała widowni grę w fabularną tajemnicę. Każdy odgrywał wczesnego nastolatka ze Starego Rembertowa, lecz w alternatywnej rzeczywistości pełnej robotów i latających statków magnetrynowych. Widownia, zasiadająca w nietypowym "teatrze improwizacji", śledziła każdy ruch z zapartym tchem. Po raz pierwszy osadzeni mieli styczność z grą fabularną.

To wydarzenie było prawdziwym przełomem - pierwszą taka sesją gry RPG na więziennej scenie w Polsce! Celem było nauczenie więźniów gier fabularnych, by mogli następnie sami skorzystać w swoim gronie z tej nowej dla nich formy aktywizacji. Z pewnością ziarno zaciekawienia oraz twórczości zostało zasiane, co można było odczuć po komentarzach na zakończenie spektaklu.

Gry fabularne jako narzędzie resocjalizacji

Zgodnie z art. 67 Kodeksu karnego wykonawczego „wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa”. Dla osiągnięcia tych celów, stosuje się wobec osób pozbawionych wolności, z poszanowaniem ich godności oraz w sposób zindywidualizowany, odpowiednie oddziaływania resocjalizacyjne.

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu wykorzystywanych jest wiele równych programów resocjalizacyjnych – w tym także autorskich, których ukończenie ma wspomóc społeczną readaptację skazanych. Jednym z takich programów jest „Sztuka zza Krat”, w którym uczestnicy – osoby pozbawione wolności, muszą wykazać się dużą pomysłowością i zaangażowaniem w realizacji założeń tego programu, tworząc m.in. wiersze, scenariusze sztuk teatralnych, bajki dla dzieci itp. Twórcza resocjalizacja jest bowiem dobra nie tylko dla samego osadzonego, ale przede wszystkim jest interesem społeczeństwa.

Współpraca w aktywizacji osadzonych

W realizację projektu „Tajemnica Pętli” zaangażowały się również polskie wydawnictwa, dzięki którym biblioteka więzienna została wzbogacona o wiele nowych pozycji, co pozwoli naszym podopiecznym na jeszcze większą kreatywność i rozwój. Podręczniki, zestawy startowe oraz kostki do gry przekazali @BlackMonkGames, @CopernicusCorporation, @AlisGames, @DungalGames, @HexyStudio oraz sam kanał Baniak Baniaka.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego wydarzenia. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie, ale już przy mniejszym stole do gry! Materiał filmowy zostanie udostępniony po zakończeniu projektu, czyli udostępnieniu wniosków badawczych przez zespół z Pracowni Analityki Społecznej i Esportu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

Tekst: Michał Bańka, mjr Ewa Igiel, kpt. Piotr Hamera
Foto:  mjr Ewa Igiel

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej