W dniu 12 października przedstawiciele Zakładu Karnego w Krzywańcu - kpt. Leszek Czternasty i por. Ewa Igiel uczestniczyli w uroczystym otwarciu Schroniska Caritas - Ośrodek Aktywizujący dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Zielonej Górze

Jeden z pierwszych

Ośrodek oficjalnie otworzyli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Tadeusz Lityński oraz Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Nowo otwarty ośrodek jest jedną z pierwszych tego typu placówek w Polsce. Aktualnie mieszka tam 18 osób. Ośrodek funkcjonuje od 1 lutego 2018 r. zgodnie ze standardami określonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przy finansowym wsparciu z budżetu Miasta Zielona Góra.

Aktywizacja, readaptacja, samodzielność

Celem placówki jest zapewnienie osobom bezdomnym całodobowego schronienia oraz usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społeczno zawodowej. Profesjonalna kadra podejmuje zadania mające doprowadzić do usamodzielnienia się podopiecznych. Zgodnie z regulaminem pobyt w domu wynosi 3 lata. W tym czasie mieszkańcy są zobligowani do podjęcia terapii, uczestniczenia w kursach społeczno zawodowych. Kolejnym krokiem jest znalezienie pracy i nauka rozporządzania finansami. Mieszkańcy oficjalnie otwartego domu zobowiązani są do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad, pracy na rzecz placówki i Caritas. Jedną z podstawowych norm jest bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających. W ramach działalności schroniska mieszkańcy otrzymują całodobowe wyżywienia, środki higieny osobistej i odzież.

Wpółpraca Służby Więziennej

Administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu od wielu lat stale współpracuje z lokalnymi instytucjami i placówkami, które pomagają osobom pozbawionym wolności w readaptacji społecznej po opuszczeniu zakładu karnego.  Niezmiernie cieszy więc nas fakt otwarcia tak ważnej placówki jak ośrodek aktywizujący dla bezdomnych mężczyzn w Zielonej Górze, bowiem w wielu obszarach naszej działalności będziemy mieć wspólne cele -  uchronić osoby opuszczające zakład karny przed bezdomnością i powrotem na przestępczą drogę życia.

 

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Tekst: por. Ewa Igiel, ppor. Piotr Hamera
Foto: por. Ewa Igiel

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej