11 października w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się Konferencja Naukowa "Perspektywy terapii uzależnień - między teorią a praktyką, 10 lat istnienia Oddziału Terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Mamy powody do dumy

Z okazji 100-lecia więziennictwa w niepodległej Polsce oraz 10-lecia krzywanieckiego oddziału terapeutycznego, w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowa poświęcona teoretycznym oraz praktycznym aspektom prowadzenia terapii uzależnień w warunkach izolacji penitencjarnej. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ponad 10 lat temu powstała koncepcja utworzenia oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, którą po wielu, wielu trudach udało się zrealizować. Utworzony wówczas dział terapeutyczny opracował program terapeutyczny w oparciu o nowatorski model transteoretyczny Prochaski i DiClemente. Program otrzymał wymowną nazwę „Odyseusz”, nawiązującą do mitycznego bohatera, który mimo przeciwności losu płynął do celu podróży. Na początku dział mia pod swoją opieką oddział terapeutyczny dla skazanych mężczyzn uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Po kilku latach powstał również oddział terapeutyczny dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu.

Do pobrania

Historia Oddziału Terapeutycznego "Odyseusz" w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

Listy gratulacyjne

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, Służby Więziennej, innych formacji mundurowych, instytucji z terenu miasta Zielonej Góry i okolic. Konferencję tradycyjnie uroczyście otworzył Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Po przywitaniu gości przez dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu ppłk. Daniela Janowskiego list gratulacyjny od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego zgromadzonym gościom odczytał specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej mjr Filip Skubel. Natomiast list gratulacyjny od Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak odczytała kpt. Barbara Dudzik-Moczulska Kierownik Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Program konferencji

Program konferencji obejmował wykłady plenarne i dyskusję. Naukowe grono reprezentowali: prof. Beata Pastwa - Wojciechowska, prof. Lidia Cierpiałkowska, prof. UZ Iwona Grzegorzewska oraz prof. UŁ Jan Chodkiewicz. Natomiast część praktyczna obejmowała dwa aspekty: pokaz stosowania środków przymusu bezpośredniego i konwojowania osób pozbawionych wolności przez członków nieetatowej grupy interwencyjnej Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz wykłady z zakresu form terapii uzależnień jakie realizujemy w warunkach izolacji penitencjarnej z perspektywy 10-lecia istnienia działu terapeutycznego Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Konferencja była doskonałą okazją do retrospektywnej analizy teorii i praktyki terapii uzależnień. Mając bowiem na uwadze wielowymiarowość uzależnień skuteczna praca terapeutyczna musi być oparta na rzetelnych badaniach naukowych.

Tekst i zdjęcia: ppor. Piotr Hamera, mjr Jan Kurowski

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej