3 sierpnia dobiegła końca czternasta edycja programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności Leśna Kolonia. W programie udział wzięło 7 skazanych kobiet wraz z dziewięciorgiem dzieci. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, inna niż dotychczasowe. Czas leśnej kolonii został połączony z projektem LATO w TEATRZE.

Nowa formuła programu była możliwa do zrealizowania dzięki porozumieniu Zakładu Karnego w Krzywańcu z Fundacją TIFF Collective. Warsztaty prowadzone były przez fundację TIFF Collective w ramach projektu „LATO w TEATRZE 2019 r.” Fundacja na ten cel pozyskała dofinansowanie z konkursu grantowego. „Lato w Teatrze” to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolonia trwała od 22 lipca do 3 sierpnia 2019 r. jej czas wypełniały intensywne warsztaty teatralne, które w niezwykły sposób zbliżyły mamy do ich dzieci. Podczas warsztatów poznawali się wzajemnie, odkrywali swój potencjał. Zwieńczeniem kolonii był spektakl pt. „Po drugiej stronie lustra” do którego inspiracją było opowiadanie Lewisa Carrolla „Alicja po drugiej stronie lustra”. Przez dwa tygodnie kolonii magia teatru sprawiła cuda, które zapisały się  na lata w sercach wszystkich uczestników i przeniosła ich w inny świat, ten „po drugiej stronie …”

Każdy dzień - nowy scenariusz

Każdy dzień pisał scenariusz wyjątkowego spektaklu, w którym każdy odgrywał ważną rolę. Niezwykłym faktem jest to, że teksty dialogów, piosenek były wspólną pracą uczestników projektu. Efekt finalny można było zobaczyć w dniu 3 sierpnia w sali widzeń Zakładu Karnego w Krzywańcu. Pokaz otwarty był dla osadzonych, administracji więziennej, rodzin dzieci uczestniczących w projekcie oraz lokalnych władz i mieszkańców. Teatr stał się na czas pokazu narzędziem pozwalającym „odczarować" przestrzeń więzienia, przeobrazić ją w miejsce niesamowite, niezwykłe, wypełnić je dziecięcą wiarą, wyobraźnią i energią.

To niezwykłe przedstawienie było namacalnym dowodem ukazującym jak bardzo uczestniczki programu zbliżyły się do swoich dzieci dzięki temu odbiorcy mogli zobaczyć pełen wzruszeń i radości obraz oraz napisaną przez nich historię.  

Dzięki realizacji projektu, w sali widzeń został wykonany przez skazanych biorących udział w programie resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej OKNO NA ŚWIAT wielkoformatowy obraz Alicji po Drugiej Stronie Lustra, który stał się nie tylko scenografią  finałowego spektaklu i dziełem o wielkim walorze artystycznym, ale przede wszystkim – pracą, która już na zawsze przeobrażać będzie przestrzeń sali widzeń w miejsce gościnne, niezwykłe oraz piękne.

Czym jest "Leśna Kolonia"?

To autorski program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych, realizowany na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu od 2006 roku. "Leśna Kolonia" skierowana jest do skazanych kobiet będących rodzicami, które w trakcie odbywania kary nie mają możliwości systematycznego widywania się ze swoimi dziećmi z uwagi na ograniczoną władzę rodzicielską, pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych lub zbyt dużą odległość dzielącą miejsce pobytu dziecka od zakładu karnego. Autorami program są funkcjonariuszki SW naszej jednostki: kpt. Ewa Igiel oraz kpt. Małgorzata Pachała. Warto dodać, że w 2015 r. program zajął I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Osób Pozbawionych Wolności. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że jest on jedynym tego rodzaju programem realizowanym na terenie Polski.

Główne cele i założenia programu

Celem programu jest poprawa kontaktów i zacieśnienie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi, przygotowanie skazanych do życia rodzinnego po opuszczeniu zakładu karnego i sprawowania właściwej opieki nad małoletnimi dziećmi. Pełen cykl programu zakłada udział skazanych w zajęciach podnoszących kompetencje społeczne (rola i obowiązki rodzica, komunikacja, asertywność), a jego zwieńczeniem jest organizowana poza obrębem zakładu karnego kolonia dla dzieci, nad którymi podczas trwania kolonii osobistą opiekę sprawują skazani rodzice. W trakcie programu kolonijnego kształtowane są umiejętności skazanych w zakresie samodzielności, zaradności, współpracy i ponoszenia konsekwencji za swoje postępowanie. Kolonię poprzedziły również warsztaty edukacyjne skierowane do uczestniczek z zakresu asertywności, umiejętności wyrażania swoich uczuć, sposobów radzenia ze stresem, roli rodziców w życiu dziecka oraz obowiązków rodziców względem dzieci.

Efekty

Jest to kolejna udana edycja programu, która przyczyniła się do redukcji negatywnych emocji spowodowanych rozłąką z najbliższymi. Zbliżyła rodziców w relacjach z dziećmi, jak również, w niejednym przypadku, stanowiła pierwszy od wielu lat początek w budowaniu relacji rodzicielskich.

Jak wyglądały przygotowania do sztuki ?

https://gorzow.tvp.pl/43704173/radosc-za-wieziennymi-murami-kolonie-dla-osadzonych-i-dz

https://youtu.be/PBUx5gleci8

Teledysk podsumowujący nasze działania

https://www.youtube.com/watch?v=35xUm7vQygI

Lato w Teatrze

To program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. W aktualnej 12. edycji programu dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 18 organizacji pozarządowych i 23 samorządowe instytucje kultury. Instytucje, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom. W tegorocznej edycji programu weźmie udział ponad 1200 uczestników. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na:


www.latowteatrze.pl
www.facebook.com/programLatowteatrze

 

O prowadzących projekt LATO  w TEATRZE:

Agnieszka Bresler - aktorka, reżyserka i pedagożka teatralna. Absolwentka studiów aktorskich MA Acting na Manchester Metropolitan University oraz kierunku Physical Theatre Practice w Adam Smith College. W latach 2012–2017 współtworzyła Fundację Jubilo, prowadząc działania teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od 2014 współprowadzi projekt Odkluczanie w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu. Od 2016 realizuje w kobiecych zakładach karnych i schroniskach autorski projekt Kobietostan, w ramach którego wyreżyserowała dwa spektakle w Zakładzie Karnym w Krzywańcu: Maria K. (2018) oraz Wiera Gra (2019). Laureatka nagrody 30 Kreatywnych Wrocławia w 2018.

Magdalena Mróz - dramaturżka, pedagożka teatralna, tancerka flamenco. Absolwentka Wiedzy o Teatrze UAM oraz kursu dla instruktorów teatralnych w Teatrze Ochoty w Warszawie. Od 2011 pracuje jako Specjalistka ds. programowo-literackich i produkcji teatralnej w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Prowadziła zajęcia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. w Zespole Szkół nr 69 w Warszawie, Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu czy Domu Kultury „Zacisze”. W ramach projektu Agnieszki Bresler Kobietostan prowadziła zajęcia flamenco oraz warsztaty dramaturgiczne dla kobiet osadzonych w zakładach karnych w Krzywańcu i we Wrocławiu.
Iwona Konecka - prezeska Fundacji Teatr Realistyczny, pedagożka teatru, animatorka kultury i reżyserka. Współpracowała m.in. z Centrum Kultury w Lublinie czy Teatrem Kana w Szczecinie. Obecnie związana jest najmocniej z Fundacją „Teatr Nie-Taki”. Współtwórczyni Lata w teatrze na lubelskich Bronowicach i w Teatrze Dormana w Będzinie. Absolwentka Południowobałtyckiej Akademii Teatru Niezależnego, Wiedzy o Teatrze na AT, Filologii Polskiej na UW oraz Akademii Teatru Alternatywnego. Współzałożycielka grupy artystycznej Kolektyw Polka oraz zespołu muzycznego Tarapaty. Songwriterka, aktorka i performerka.
Jakub Drzastwa - animator kultury, pedagog teatru, koordynator projektów kulturalnych, autor scenografii i muzyki. Ukończył historię naUniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Design Management w School of Form w Poznaniu. Twórca scenografii i kostiumów do spektakli Teatru 21, Teatru Polskiego w Poznaniu, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Od 2012 członek Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, z którym współtworzy przestrzeń edukacji teatralnej LUB/LAB w Warszawie. Projektuje przestrzenie do twórczych działań oraz sytuacje/procesy do kreatywnego rozwoju.

Paulina Anna Galanciak – animatorka kultury, fotografka, twórczyni i koordynatorka projektów kulturalnych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie Animacji i edukacji kulturalnej oraz finalistka IV edycji Konkursu Fotografii Teatralnej organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Współtwórczyni integracyjno-artystycznego projektu Be Together, edukacyjnego projektu dla licealistek Zmapuj Siebie oraz wrocławskiej przestrzeni rozwoju przez sztukę TIFF Center. Prowadziła liczne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Tekst: kpt. Ewa Igiel, ppor. Piotr Hamera, mjr Jan Kurowski

Zdjęcia: Paulina Anna Galanciak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej