W dniu 11 kwietnia br. gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, w tym klasę mundurową. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

Program ''Most ku Trzeźwości'' realizowany jest od wielu lat w Zakładzie Karnym w Krzywańcu i w jego ramach zapraszamy cyklicznie młodzież szkolną, która w trakcie wizyty w zakładzie karnym ma możliwość podniesienia świadomości w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, następstw grożących w przypadku popełniania czynów przestępczych.  

 

W trakcie bieżącej wizyty uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim przybliżyliśmy zaproszonym gościom specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także nakreśliliśmy podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem oddziałów terapeutycznych. Zaproszona młodzież miała również możliwość rozmowy z kadrą poszczególnych działów służby, zwiedzania terenu zakładu, zapoznania się z podstawowymi środkami ochrony znajdującymi się na wyposażeniu Służby Więziennej.

 

Uczniowie uczestniczyli także w interaktywnym wykładzie – pogadance, nawiązującej do historii powstawania Służby Więziennej i aktualnej roli tej formacji mundurowej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono również wartości patriotyczne oraz zasady przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności. 

 

Informacje zwrotne uzyskane w trakcie trwania spotkania oraz po ich zakończeniu wskazują na bardzo pozytywny odbiór zarówno ze strony młodzieży, jak i opiekunów. Dzięki interakcji uczniów poprzez zadawnienie wielu wartościowych i nurtujących pytań nastąpiło obalenie powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa. Otwartość, zaangażowanie i aktywność opiekunów oraz grup pozwoliło na realizację spotkania w sposób twórczy i konstruktywny.

 

 

Tekst: mjr Agata Bobrowicz, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: mjr Agata Bobrowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej