W związku z aktualną sytuacją epidemiczną wstrzymuje się w Zakładzie Karnym w Krzywańcu udzielanie osadzonym widzeń.

Mając na uwadze objęcie strefą czerwoną całego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej - od dnia 24.10.2020r. wstrzymuje się do odwołania udzialanie osadzonym widzeń w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

Powyższe ograniczenia będą obowiązywały co najmniej przez cały okres objęcia powiatu zielonogórskiego strefą czerwoną. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej