W dniu 25.03.2024r. w Porcie Lotniczym Poznań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego oraz w dniach 02-05 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, funkcjonariusze Służby Więziennej z okręgu poznańskiego zdobywali oraz doskonali swoje umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych, mogących wystąpić w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

„Po pierwsze - człowiek”

Negocjacje kryzysowe to specyficzna odmiana komunikacji kryzysowej. Jest to proces dochodzenia do porozumienia w sytuacji różnic interesów, gdzie sytuacji negocjacyjnej towarzyszą ekstremalne sytuacje i zachowania. Z tego też względu negocjacje powinny być prowadzone przez odpowiednio do tej roli przygotowanego negocjatora, którego myśl przewodnia w prowadzonych działaniach powinna brzmieć – „po pierwsze-człowiek”.

Zgodnie więc z zasadą „praktyka czyni mistrza” funkcjonariusze Służby Więziennej z okręgu poznańskiego po raz kolejny doskonalili techniki oraz schematy prowadzenia negocjacji w sytuacji kryzysowych - typowych dla jednostek penitencjarnych. Tym razem dzięki uprzejmości Komendanta PSG Poznaniu-Ławicy ppłk SG Pawła Onichimiuka moduł szkolenia został wzbogacony o doświadczenia negocjacyjne funkcjonariuszy Straży Granicznej z Międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego. Tego bowiem rodzaju inicjatywy to najszybszy i najtańszy sposób na transfer wiedzy pomiędzy poszczególnymi rodzajami służb, dzięki czemu każda formacja mundurowa oprócz utrwalenia i doskonalenia realizowanych przez siebie zadań może poznać także nowe metody i techniki używane przez inne służby, wzbogacając tym samym swój dotychczasowy warsztat pracy.

Schody behawioralne

Część praktyczna szkolenia realizowana była w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, gdzie w zaimprowizowanych zdarzeniach kryzysowych część funkcjonariuszy SW naprzemiennie wcielała się w "sprawców zdarzeń kryzysowych" oraz w negocjatorów, prowadząc proces negocjacji według ustalonego i wypracowanego schematu działań z wykorzystaniem „schodów zmian behawioralnych”. Różnorodność zdarzeń kryzysowych, które mogą wystąpić w zakładach karnych i aresztach śledczych - m.in. odmowa wykonania polecenia, wystąpienie zbiorowe, barykada osadzonych w celi mieszkalnej z wzięciem zakładnika, usiłowanie popełnienia samobójstwa przez osadzonego przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, prowadzenie negocjacji z osadzonym agresywnych lub z osadzonym ze zdiagnozowanym upośledzeniem umysłowym, zmusiła każdego z uczestników szkolenia do wytężonego wysiłku fizycznego oraz intelektualnego, nierzadko zmuszając ich do przekraczania własnych barier psychofizycznych i wyjścia poza swoją strefę komfortu.  Następnie każde zdarzenie kryzysowe było szczegółowo omawiane ze wskazaniem elementów właściwych oraz popełnionych błędów.

Self-Defence

W trakcie realizowanego szkolenia nie zabrakło również zajęć z technik skutecznej samoobrony w ograniczonej przestrzeni zamkniętej przy wykorzystaniu wybranych technik "Self-Defence". Naturalnym bowiem środowiskiem pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej są cele mieszkalne, dyżurki oddziałowych, pokoje wychowawców lub psychologów, w których może dojść do napaści lub innego nieprzewidzianego zdarzenia ze strony osoby osadzonej. Wiedza więc jak się skutecznie obronić przed nieuprawnionym atakiem oraz jak postępować   w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia jest cyklicznie utrwalana.

W ostatnim natomiast dniu szkolenia funkcjonariusze musieli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, a więc samodzielne ustalić rodzaj zdarzenia kryzysowego, podzielić się na poszczególne grupy, wyznaczyć każdemu określoną rolę, a następnie przystąpić do skutecznego działania.

OISW Poznań

Dzięki inicjatywie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu – blisko 20 funkcjonariuszy SW po raz kolejny mogło doskonalić niezwykle ważne umiejętności pracy zespołowej w realnych sytuacjach kryzysowych, które zdarzają się w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Serdecznie Dziękujemy Zastępcy Komendanta PSG Poznaniu-Ławicy mjr. SG Sebastianowi Oleszczukowi za pomoc w organizacji szkolenia oraz merytoryczny wkład w praktyczną część szkolenia w zakresie sposobu i metod prowadzenia negocjacji z osobami obcojęzycznymi.

 

Pamiętaj - my się szkolimy - abyś Ty był bezpieczny


Tekst: kpt. Piotr Hamera
Zdjęcia: mjr Krzysztof Lisiak, kpt. Piotr Hamera, mjr Marcin Cieśla

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej