xx.png

 

Administracja Zakładu Karnego w Krzywańcu podejmuje działania mające na celu poprawę i unowocześnienie użytkowanej infrastruktury. Mając na uwadze realizację takich zadań, jak: wzmacnianie bezpieczeństwa społeczeństwa i jednostki, poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i warunków odbywania kary, ochrona środowiska naturalnego, w jednostce przeprowadzona jest termomodernizacja. Roboty realizowane są budynku administracyjnym, technicznym oraz pawilonach mieszkalnych.

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1. oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zakładu Karnego w Krzywańcu”.

Obecnie zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku nr 1 w zakresie montażu gruntowej pompy ciepła.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 1 – MONTAŻ GRUNTOWEJ POMPY CIEPŁA

Ogrzewanie z ziemi czyli zalety ogrzewania pompą gruntową

Ziemia posiada ogromne nakłady energii i ciepła, zgromadzone pod jej powierzchnią. Pompa gruntowa to urządzenie, które wykorzystuje energię zgromadzoną pod ziemią. Instalacja gruntowej pompy ciepła niesie za sobą tanią eksploatację oraz długi czas działania. Gruntowa pompa ciepła  to urządzenie grzewcze, które nie wytwarza ciepła, lecz pobiera je z otoczenia. Ciepło jest pobierane z ziemi a wykorzystywane jest do ogrzewania budynku. Podstawą ekonomicznego działania pompy jest stała praca na takich samych parametrach, co gwarantuje stabilna i nie zmieniająca się gwałtownie temperatura gruntu.

Główne zalety zastosowania gruntowej pompy ciepła:

  • ekologiczność rozwiązania i jej neutralny wpływ na środowisko,
  • oszczędność energii ze względu na stałą temperaturę gruntu,
  • niskie koszty eksploatacji,
  • pełne odnowienie zasobów ciepła pomiędzy sezonami.

W przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu, informacje te można przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl , naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

 

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

 

Teskt: por. Danuta Zarzycka, por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej