,,Piękno zaczyna się w chwili, kiedy decydujemy się być sobą”- Coco Chanel

8 marca osadzone kobiety przebywające w placówce Domu Matki i Dziecka, z okazji Dnia Kobiet uczestniczyły w warsztatach autoprezentacji w ramach programu resocjalizacyjnego "Akademia Domu Matki i Dziecka". Program ma na celu kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych osadzonych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w Domu Matki i Dziecka.
W ramach zajęć osadzone dowiedziały się jak można konstruktywnie spędzać czas wolny, dbać o swój  wizerunek i samopoczucie.   

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej