W dniach 24.10-25.10. 2019 r. w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się II Międzynarodowa Konferencja pt. „Człowiek w obliczu prawa. 100 lat wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki”.

Konferencja adresowana była do psychologów, pedagogów, socjologów, kryminologów, prawników oraz przedstawicieli służb mundurowych i organizacji pomocowych. Konferencja stanowiła płaszczyznę dyskusji i wymiany doświadczeń przedstawicieli polskiego świata nauki oraz zagranicznych naukowców i praktyków, udział w niej wzięli przedstawiciele Służby Więziennej, Kurateli Sądowej, Policji, Sądownictwa oraz naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Ukrainy.

Zakład Karny w Krzywańcu reprezentowała kpt. Barbara Dudzik- Moczulska kierownik Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Krzywańcu, która wygłosiła prelekcję pt. - "Skazany na zmianę - podstawowe aspekty terapii uzależnień prowadzonej w warunkach izolacji penitencjarnej z perspektywy 11 lat funkcjonowania Działu Terapeutycznego Zakładu Karnego w Krzywańcu". W swoim wystąpieniu odnosiła się do specyfiki oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej, wskazywała ograniczenia ale też możliwości płynące z odmiennego podejścia do skazanego - pacjenta. Oddziaływania terapeutyczne realizowane przez personel terapeutyczny Zakładu Karnego w Krzywańcu opierają się na transteoretycznym modelu zmiany Prochaski i Di Clemente, prowadzone są w duchu dialogu motywującego. Zespół terapeutyczny dużą wagę przywiązuje do tego, by to pacjent był twórcą i podmiotem zmiany, by przejmował osobistą odpowiedzialność za jej przebieg i efekty. Praca w duchu dialogu motywującego pozwala skazanemu- pacjentowi w atmosferze życzliwości rozpoznać własną sytuację, dostrzec istniejące konflikty wynikające z uzależnienia, ambiwalencję i opór przed zmianą nałogowego zachowania i rozpocząć proces pozytywnej zmiany.

 

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość udziału w Konferencji naukowej. Życzymy, aby gdańska konferencja wpisała się na stałe do kalendarza wydarzeń naukowych, jako miejsce debat i dyskusji na temat funkcjonowania człowieka w rzeczywistości społecznej i prawnej.

 

Tekst: kpt. Barbara Dudzik-Moczulska, por. Agnieszka Skowrońska, por. Piotr Hamera
Foto:  mjr w stanie spoczynku Ewa Moczulska, por. Agnieszka Skowrońska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej