Od dnia 19 lipca 2021 roku widzenia skazanych z członkami rodziny i osobami bliskimi będą odbywać się według poniższych zasad

Widzenia odbywają się w:

1)  poniedziałki:

- I tura o godz. 8.30,

- II tura o godz. 10.00,

- III tura o godz. 11.30.

 Nie będą realizowane widzenia dłuższe, dodatkowe i łączone,

2) soboty:

- I tura o godz. 8.15,

- II tura o godz. 10.30,

- III tura o godz. 14.00.

 Nie będą realizowane widzenia dłuższe, dodatkowe i łączone,

3) niedziele:

- I tura o godz. 9.00

- II tura o godz. 14.00 tylko widzenia dla skazanych określonych w art. 87a w zw. z art. 105 a k.k.w. tzn. widzenia z dziećmi osadzonych.

Nie będą realizowane widzenia dłuższe, dodatkowe i łączone.

W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej przy oddzielnym stoliku bez stosowania zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni kontakt.

Obowiązuje zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym i osobami odwiedzającymi.

Zarówno osoby odwiedzające jak i osadzeni, w trakcie widzenia, zobowiązani są do używania maseczek w celu zakrywania ust i nosa oraz do dezynfekcji rąk przed rozpoczęciem widzenia. Maseczki mogą być zdjęte wyłącznie na czas spożywania artykułów żywnościowych i napojów zakupionych przez odwiedzających w kantynie.

 

Obowiązuje obligatoryjny pomiar temperatury zarówno osób odwiedzających jak i osadzonych.

 

Nie będzie możliwości korzystania z kącika zabaw dla dzieci.

 

Widzenia odbywają się wyłącznie, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr: 12 643 83 16 lub mailowym pod adresem: widzenia_zk_krakow_nowa_huta@sw.gov.pl.

Zapisów na widzenia można dokonywać w dni robocze w godzinach 8:00-10:00 oraz 13:00-15:00.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej