W ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga 26 stycznia 2021 roku Zakład Karny w Krakowie - Nowej Hucie przekazał 5000 sztuk maseczek ochronnych Powiatowi Proszowice, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym.

Przedsięwzięcie #Resort Sprawiedliwości Pomaga jest gestem pomocy  oraz pozytywnej współpracy w czasach pandemii.

Na podstawie zgody wyrażonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości tutejszy zakład karny przekazał w obecności Posła na Sejm RP Pana Norberta Kaczmarczyka na ręce Starosty Powiatu Proszowickiego Pana Grzegorza Pióro 5000 maseczek ochronnych wielokrotnego użytku.

Z przekazanych maseczek 4000 trafi do podległego Starostwu Proszowickiemu Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach oraz 1000 do Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach.
 

Służba Więzienna kontynuuje prace na rzecz najbardziej potrzebujących, dlatego nie zaprzestajemy szycia maseczek ochronnych i wspieramy lokalne instytucje.

Funkcjonariusze Służby Więziennej nieustannie angażują osadzonych do udziału w programie readaptacji, który przynosi obopólne korzyści. Poczucie, że pomagają wyzwala w nich empatię, współczucie, potrzebę przynależności, szczególnie w sytuacji gdy większość działań została przekierowana na walkę z koronawirusem.

 

kpt. Katarzyna Dudek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej