W Zakładzie Karnym w Krakowie – Nowej Hucie odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Truckers Life. Fundacja jest inicjatorem kampanii „Jestem kobietą, kieruję” skierowanej między innymi do osadzonych kobiet.

Fundacja Truckers Life ruszyła z kampanią, której celem jest zwrócenie uwagi na kobiety pracujące w branży transportowej. Jedną z grup docelowych projektu są kobiety przebywające w izolacji penitencjarnej.

Branża transportowa od lat zmaga się z problemem niedoboru pracowników - liczba kierowców zawodowych wciąż jest zbyt niska, zwłaszcza w kontekście rozwoju tej gałęzi gospodarki. Należy zaznaczyć, iż w zakładach karnych przebywa obecnie około 3 tysięcy kobiet. Duża część z nich w najbliższych latach wyjdzie na wolność i stanie przed przed wyzwaniem powrotu do życia zawodowego. Kampania ma na celu zainspirowanie i zachęcenie skazanych kobiety do wyboru właśnie tej ścieżki- pracy kierowczyni zawodowej.

Spotkanie z osadzonymi miało na celu rozbudzenie w nich inspiracji, motywacji do zmiany. Przedstawione zostały im historie 3 kobiet, które z różnych względów stanęły przed koniecznością życiowych zmian. Aktualnie z pasją i poświęceniem realizują swoje cele zawodowe jako kierowczynie zawodowe. Po projekcji filmu osadzone kobiety miały możliwość spotkania i dyskusji z bohaterkami filmu. Spotkanie odbyło się w formie online.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej