Nowe ograniczenia pandemiczne dotyczące widzeń

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Krakowie – Nowej Hucie Aresztu Śledczego w Krakowie od dnia 8 stycznia 2022 r. do dnia 7 lutego 2022 r. wprowadza się ograniczenia w sposobie realizacji widzeń (za wyjątkiem widzeń z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym) polegających na:

- udzielaniu osadzonemu tylko jednego widzenia w miesiącu trwającego 60 minut;

- uczestnictwie w widzeniu tylko jednej osoby dorosłej albo jednej osoby dorosłej i jednego dziecka;

- odbywaniu się widzeń z zachowaniem reżimu sanitarnego tj. osoby udające się na widzenie zobowiązane będą posiadać maseczkę w celu zakrywania ust i nosa, stosowany będzie dystans społeczny oraz zakaz kontaktu fizycznego pomiędzy osadzonym, a osobą odwiedzającą.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej