Niecodzienna lekcja możliwa była dzięki współpracy Zakładu Karnego w Krakowie - Nowej Hucie z  Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w  Niepołomicach.

Idea więziennych lekcji dla młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją  jest prosta: pokazać jak wygląda życie skazanych i uświadomić, że niektóre zachowania, uchodzące wśród młodzieży za naturalne mogą okazać się  przestępstwem, za które można trafić do więzienia. 
Lekcja przestrogi została  poprowadzona przez doświadczonego funkcjonariusza, Kierownika Działu Penitencjarnego mjr Pawła Pomykalskiego.  Bezcenne okazały sie przykłady z  życiorysów osadzonych, ukazujące jak można zejść na drogę przestępstwa np. oszustwa za pośrednictwem internetu. 
Dla młodzieży wizyta w zakładzie karnym była  przede wszystkim lekcją wychowawczą, która miała na celu,  wywarcie wrażenia z tego na co dzień niedostępnego miejsca, ostrzec przed nieuchronnymi konsekwencjami zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi.  
W trakcie wizyty młodzież poznała skutki zachowań ryzykownych tj. nadużywanie alkoholu, stosowanie substancji odurzających, agresja oraz skutki i konsekwencje wynikające z odbywania kary pozbawienia wolności.  

Spotkania wychowaczo-profilaktyczne wdrażane są aby  uświadomić uczestnikom konsekwencje wynikające z zachowań aspołecznych, nie przestrzegania norm prawnych i zasad współżycia społecznego. 
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej