W Zakładzie Karnym w Krakowie - Nowej Hucie uruchomiono urządzenia przechwytujące wodę deszczową, która będzie wykorzystywana do podlewania zieleni.

Woda to podstawowy czynnik życia na ziemi, jest bezcennym zasobem, dlatego musimy go chronić i umiejętnie wykorzystywać. Warto zauważyć, że system gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej niesie za sobą korzyści ekologiczne oraz finansowe. Jego wykorzystanie zmniejsza wysokość rachunków zarówno za dostarczenie wody wodociągowej jak i odprowadzenie ścieków do kanalizacji. Świadome gospodarowanie zasobami wodnymi zyskuje na popularności, a racjonalne użytkowanie wody jest przejawem dbania o środowisko naturalne. 
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej