Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie oferuje wydzierżawienie hali produkcyjnej przy ul. Spławy 2 o powierzchni użytkowej: 308,90 m2 wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

Warunkiem nawiązania współpracy z przyszłym kontrahentem jest zatrudnienie osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej.
Podmioty zainteresowane dzierżawą, proszone są kontakt pod nr tel. 126438350/126438358 lub drogą elektroniczną na adres: zk_krakow_nowa_huta@sw.gov.pl
Korzyści:
Przedsiębiorca, zatrudniający osoby pozbawione wolności, po złożeniu odpowiedniego wniosku otrzymuje ryczałt w wysokości 35 % wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2151). Przy spełnieniu określonych warunków, kontrahent może również ubiegać się o dotację lub pożyczkę, powyższe reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1069)
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej