Ciągłość działań przeciwepidemiologicznych

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, na terenie Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. kontunuuje się wprowadzone wcześniej ograniczenia:

  1. wstrzymanie udzielania osadzonym widzeń;
  2. wstrzymanie realizacji posług religijnych.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej