Dalsze restrykcje epidemiczne

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, na terenie Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. kontynuuje się wprowadzone wcześniej ograniczenia:

    wstrzymanie udzielania osadzonym widzeń;
    wstrzymanie realizacji posług religijnych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej