Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie po raz drugi otrzymał certyfikat Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego w kategorii „Urzędy i Edukacja” - MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI.

Certyfikaty  dla wszystkich laureatów zostały wręczone podczas uroczystej gali w Pałacu Krzysztofory  przez Panią Marzenę Paszkot - Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.
Skuteczne dobre praktyki uwzględniające potrzeby dziecka realizowane w naszej jednostce zostały ponownie nagrodzone. 
 W naszej jednostce do dyspozycji dzieci  jest bawialnia wyposażona w liczne zabawki, ale także książki, kredki kolorowanki, tablice. Aby umilić czas dzieciom oczekującym na widzenie z rodzicem do ich dyspozycji są książeczki, jak też przybory do rysowania i kolorowanki. Realizowane są liczne projekty, wasztaty oraz programy mające na celu wzmacnianie kompetencji wychowawczych oraz ukierunkowanych na poprawę realacji z dziećmi. Głównym założeniem tych projektów jest wspieranie więzi pomiędzy rodzicem. 
Należy zaznaczyć,  iż zakład karny jest  często jedynym miejscem, gdzie dziecko  może spotkać swojego rodzica, dlatego wszelkie działania jakie podejmują funcjonariusze służby więziennej mają na celu zminimalizowanie doświadczanych ewentualnie negatywnych emocji.  
Pamiętajmy,że kara pozbawienia wolności nie dotyka tylko rodzica, ale także dziecko.  Pomoc w podtrzymywaniu więzi między nimi przeciwdziała czynnikom kryminogennym, na które narażeni są odizolowani od dzieci rodzice  oraz dzieci wychowujące się bez osadzonego rodzica. Dlatego udoskonalamy działania w taki sposób, aby przestrzeń w której spotykają się z rodziną była jak najbardziej dla nich przyjazna. 
Dziękujemy za wyróżnienie i gratulujemy pozostałym laureatom plebiscytu. 

https://kkr.krakow.pl/aktualnosci/253462,56,komunikat,za_nami_gala_plebiscytu_miejsce_przyjazne_rodzinom_z_dziecmi.html

https://www.krakow.pl/aktualnosci/253440,29,komunikat,oto_miejsca_przyjazne_rodzinom_z_dziecmi.html?_ga=2.65584365.2133016156.1633326650-2037029983.1548154993

 

tekst: kpt. Katarzyna Dudek
zdjęcia: Marcin Cieślak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej