W Zakładzie Karnym Krakowie - Nowej Hucie niezwykle ważnym elementem resocjalizacji jest wpieranie i wzmacnianie więzi z bliskimi, dlatego nie mogło obyć się bez Dnia Dziecka.

W ramach projektu osadzenie rodzice wzięli udział w cyklu zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji rodzicielskich prowadzonych online oraz indywidualnych zajęciach teatralnych, w ramach, których nagrali na płytę CD bajkę. Zorganizowany został również spektakl teatralny skierowany dla dzieci osadzonych, który został wysłany droga pocztową.

Przygotowanie oraz nagranie bajki, jak również przygotowanie i nagranie spektaklu teatralnego to stworzenie możliwości dla dzieci i młodzieży na usłyszenie głosu swojego rodzica oraz zobaczenie go. Okazja ta jest wyjątkowo ważna zwłaszcza w czasie pandemii Covid – 19, gdyż dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności są pozbawione bezpośredniego kontaktu z nimi.

Dzieci, dzięki tej inicjatywie mają także możliwość poczuć się wyjątkowo oraz doświadczyć dużo miłości od rodzica oraz otrzymać od niego prezent z okazji Dnia Dziecka. Gdyż intencją organizatorów projektu jest wysłanie dzieciom przygotowanych przez osadzonych rodziców prezentów, tj. płyt CD z bajką oraz płyt DVD z nagranym przedstawieniem, w okolicach Dnia Dziecka, w dniu, który wszystkim dzieciom kojarzy się z celebrowaniem ich święta z rodzicami. W związku z izolacją penitencjarną osadzeni rodzice oraz ich dzieci pozbawieni byliby tej możliwości, dlatego tak ważne jest stworzenie im takich warunków, aby mogli poczuć się przez chwilę jak zwykłe rodziny. Dodatkową niespodziankę stanowiło 54 pluszaki- dinusie wykonane w ramach warsztatów z arteterapii.

Głównym założeniem projektu jest wspieranie więzi pomiędzy rodzicem i dzieckiem jak również działania na rzecz ochrony praw dziecka poprzez działania w ramach tzw. Twórczej Resocjalizacji. Dzięki niestandardowym metodom pracy tj. artetrapia ukierunkowanym na rozwój potencjałów kreatywnych jednostki, osadzeni mają możliwość stworzenia nowego przedsięwzięcia (dzięki czemu wzmacnia się ich poczucie sprawstwa), mają możliwość spojrzenia na swoją sytuację z innej perspektywy, zaangażowania się we wsparcie dla swoich rodzin i przekazania im swoich uczuć w inny niż słowny sposób (który jest dla nich problematyczny i wymaga podjęcia trudu pracy nad sobą).

Działania artystyczne skierowane do swoich dzieci mają za zadanie wypracowanie i podtrzymywanie autorytetu rodzica. Niestety izolacja nie pozwala na pielęgnowanie codziennych relacji w rodzinie, a taka inicjatywa pozwala dziecku spojrzeć na swojego tatę lub na swoją mamę jak na kogoś wyjątkowego, kogoś, kto występuje na scenie, kogoś kogo można podziwiać.

Podtrzymywanie kontaktu z osadzonym rodzicem poprzez działania przyjazne dziecku ma niewątpliwe wpływ na wzrost poczucia własnej wartości oraz dobrostanu dziecka. Dodatkowo rodziny biorące udział w programie będą mogły skorzystać ze wsparcia w ramach pracy środowiskowej z rodziną. Konstrukcja projektu pozwala na podjęcie pracy i udzielenia wsparcia całej rodzinie, z uwzględnieniem specyficznej sytuacji i potrzeb każdego z jej członków, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka.

W ramach tego projektu osadzeni rodzice uczestniczą w zajęciach podnoszących kompetencje rodzicielskie online, jak również indywidualnych warsztatów rozwijających warsztat aktorski, praca środowiskowa z rodzinami oraz wsparcie dla dzieci.


 

Projekt „Mama, Tata, Teatr i Ja” został zrealizowany zarówno dla osadzonych mężczyzn jak i kobiet dzięki zaangażowaniu 3 podmiotów tj. Urząd Miasta Krakowa, Małopolskie Stowarzyszenie Probacja oraz Zakład Karny Kraków - Nowa Huta.

Projekt ten jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

 

fot. Paulina Bąbol

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej