Komunikat w sprawie wstrzymania widzeń

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze Wielkopolski, w tym także Miasta Poznania i miejscowości pobliskich potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

 

  1. Począwszy od dnia 6 maja 2020 r., na terenie zakładu karnego na okres kolejnych 14 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się m.in.
    udzielanie osadzonym widzeń.
  1. Ograniczenia obowiązują od dnia 18.03.2020 r. Przedłużenie ograniczeń nastąpiło po uzyskaniu zgody sędziego penitencjarnego. Ewentualne dalsze przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
  1. Ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
  1. Zakład Karny w Koziegłowach podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej