Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Koziegłowach z pozytywnym przekazem do młodzieży: tym razem rozmawialiśmy z uczniami z Technikum TEB EDUKACJA w Gnieźnie.

Jak zainteresować młodych ludzi? Wychowawca z zakładu karnego i przewodnik psa wiedzą to najlepiej. Historie życia osadzonych, które koncentrowało się głównie na zdobywaniu alkoholu lub narkotyków, którzy nie pamiętają nawet, kiedy i dlaczego popełnili przestępstwo i pokaz umiejętności psa specjalnego, wyszkolonego do wyszukiwania substancji narkotycznych,  to najlepszy sposób zwrócenia uwagi młodych ludzi na to – co złe.  Głupie żarty, ujawnianie ośmieszających zdjęć w sieci, stalking wobec rówieśników – to także zachowania przestępcze – i na to zwracał uwagę wychowawca opowiadając o odpowiedzialności, także prawnej, za popełnione czyny, które często są przez młodzież traktowane jako żarty. Mówił do nich wprost: jak postępować, aby nie oglądać w przyszłości „świata zza krat”.

Agresja i przemoc rówieśnicza z uwzględnieniem cyberprzemocy i hejtu w sieci, profilaktyka stosowania środków psychoaktywnych i alkoholu, to tematy zajęć  profilaktyczno - wychowawczych, które poprzez kampanię społeczną Służby Więziennej #stopdopalaczom#stophejtowiwsieci są podejmowane w czasie spotkań w szkołach. W czasie zajęć nasi funkcjonariusze zwracają też uwagę na promowanie pozytywnych wartości i zachowań zgodnych z prawem.

Poprzez podzielenie się doświadczeniami pracy w zakładzie karnym, który stał się domem dla tych, którym takich umiejętności zabrakło, przekaz staje się bardziej wiarygodny. Pokazanie wykonania kary pozbawienia wolności jako konsekwencji popełniania czynów zabronionych i wejścia w konflikt z prawem niech będzie dla młodych ludzi impulsem do przemyśleń, a także do podejmowania w sposób świadomy decyzji i wyborów życiowych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej