Przecież nikogo nie biję… Ale krzywdzisz, stosujesz przemoc, także wobec siebie. O tym, że alkohol, narkotyki, dopalacze były chlebem powszednim tych, którzy oglądają świat zza krat, rozmawiali z uczniami z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Koziegłowach.

Jak zainteresować młodych ludzi? Psycholog i przewodnik psa wiedzą to najlepiej. Historie życia osadzonych, które koncentrowało się głównie na zdobywaniu alkoholu lub narkotyków, którzy nie pamiętają nawet, kiedy i dlaczego popełnili przestępstwo i pokaz umiejętności psa specjalnego, wyszkolonego do wyszukiwania substancji narkotycznych, zainteresowało uczniów. Agresja i przemoc rówieśnicza z uwzględnieniem cyberprzemocy i hejtu w sieci, to tematy lekcji profilaktyczno - wychowawczych, które poprzez kampanię społeczną Służby Więziennej #stopdopalaczom#stophejtowiwsieci są podejmowane w czasie spotkań w szkołach. W czasie zajęć nasi funkcjonariusze zwracają też uwagę na promowanie pozytywnych wartości i zachowań zgodnych z prawem.

Poprzez podzielenie się doświadczeniami pracy w zakładzie karnym, który stał się domem dla tych, którym takich umiejętności zabrakło, przekaz staje się bardziej wiarygodny. Pokazanie wykonania kary pozbawienia wolności jako konsekwencji popełniania czynów zabronionych i wejścia w konflikt z prawem niech będzie dla młodych ludzi impulsem do przemyśleń a także do podejmowania w sposób świadomy decyzji i wyborów życiowych.

Następne spotkania wkrótce! Przedstawicieli szkół zainteresowanych kampanią prosimy o kontakt z rzecznikami prasowymi jednostek poznańskiego okręgu Służby Więziennej.

kpt. Joanna Wiśniewska, mjr Jan Kurowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej