Realizacja Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020 na podstawie działań podjętych w Zakładzie Karnym w Koziegłowach.

Zakład Karny w Koziegłowach w ramach Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2017 – 2020, a także dzięki podejmowanym w jednostce działaniom, systematycznie wzmacnia bezpieczeństwo, stawiając przy tym na nowoczesne, innowacyjne rozwiązania. Dotyczą one wielu sfer funkcjonowania zakładu karnego. W jednostce dokonano zakupu nowoczesnego uzbrojenia, umundurowania i środków ochrony osobistej funkcjonariuszy, przeprowadzono  remont zabezpieczeń techniczno – ochronnych i elektronicznego zabezpieczenia jednostki, wprowadzono nowoczesny system łączności cyfrowej, wymieniono  system oświetlenia zewnętrznego, zakupiono nowy zespół prądotwórczy, zapewniający bezpieczeństwo energetyczne jednostki.

Ponadto przeprowadzono remont pralni obsługującej ponad 2000 skazanych z jednostek okręgu poznańskiego, wybudowano archiwum wyposażone w regały jezdne, o długości półek ponad 4500mb. Przechowywane są w nim zasoby archiwalne OISW w Poznaniu, Zakładu Karnego w Koziegłowach,  Aresztu Śledczego w Poznaniu, a także reorganizowanych jednostek okręgu poznańskiego: Aresztu Śledczego w Śremie, AŚ w Nowej Soli, AŚ w Lesznie i Zakładu Karnego w Kaliszu. W najbliższym czasie przeniesione zostaną zasoby archiwalne oddziałów zewnętrznych w Szamotułach, w Środzie Wlkp. i Pobiedziskach.

 Wszystkie wymienione działania mają za zadanie przede wszystkim wzmacniać bezpieczeństwo, poprawiać zarówno warunki pełnienia służby przez funkcjonariuszy, jak i warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanych.

 

https://youtu.be/YCdLMoJ1WH4

Zapraszamy do obejrzenia filmu zamieszczonego poniżej.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej