Komunikat w sprawie wstrzymania widzeń

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, w związku z wystąpieniem na obszarze Wielkopolski, w tym także Miasta Poznania i miejscowości pobliskich potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

Począwszy od dnia 15 lipca 2020 r., na terenie zakładu karnego na okres kolejnych 14 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się m.in. udzielanie osadzonym widzeń.

Ograniczenia obowiązują od dnia 18.03.2020 r. Przedłużenie ograniczeń nastąpiło po uzyskaniu zgody sędziego penitencjarnego. Ewentualne dalsze przedłużenie ograniczeń nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.

Ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Zakład Karny w Koziegłowach podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. 

Rozmiar: 389.1 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej