Warsztat Terapii Zajęciowej w Owińskach uczy osadzonych, jak funkcjonować w środowisku osób niepełnosprawnych.

XIV Festyn Integracyjny w Warsztatacie Terapii Zajęciowyej w Owińskach

W dniu 08 września 2018 r. w Owińskach w Warsztacie Terapii Zajęciowej   odbył się się XIV Festyn Integracyjny, w którym wzięli udział Uczestnicy Warsztatów i ich rodziny, a także Organizacje i Stowarzyszenia z Wielkopolski. Grupa skazanych wraz z wychowawcą w ramach programu readaptacji społecznej „INNI” oraz integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i środowiskiem lokalnym wzięli udział w organizacji festynu. Na co dzień ZK w Koziegłowach, zgodnie z podpisanym porozumieniem, poprzez nieodpłatne zatrudnianie skazanych wspiera funkcjonowanie Warsztat Terapii Zajęciowej w Owińskach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej