Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych w zakresie integracji rodzin realizowane jest w różnych formach.

Czas pandemii to czas sprawdzianu dla kadry penitencjarnej, której zadaniem jest reagowanie na nową sytuację, w jakiej przyszło nam wszystkim funkcjonować. Brak możliwości  kontaktu z bliskimi poprzez widzenia na terenie jednostki, jak i poza nią, spowodował, że należało znaleźć sposób na wypełnienie tej luki w życiu każdego z naszych podopiecznych. W Zakładzie Karnym w Koziegłowach prowadzony jest program readaptacji społecznej „Bliżej Rodziny” sprzyjający podtrzymywaniu relacji skazanych ojców z rodzinami. W ramach programu są prowadzone zajęcia na których osadzeni mają możliwość wraz z dziećmi spędzić wspólnie czas na zabawie, czytaniu bajek, budowaniu pozytywne relacje z dziećmi.W tym trudnym okresie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom skazanych, umożliwiono im  własnoręczne wykonanie kartek świątecznych, którymi mogli obdarować swoich bliskich. Ponadto wykorzystując posiadaną bazę techniczną umożliwia się osadzonym wykonanie nagrania krótkich filmów podczas których skazani czytają bajki, które następnie przekazywane są ich dzieciom. Pomysł ten spotkał się z bardzo pozytywną reakcją wśród osadzonych i jest świetnym sposobem na podtrzymanie więzi z dzieckiem oraz nietuzinkowym prezentem.

Bardzo ważną rolę w komunikowaniu się z bliskimi pełni aktualnie komunikator Skype, z którego osadzeni mogą korzystać  w większym wymiarze  czasu  niż dotychczas.

Przymusowa przerwa stała się okazją do wykonania kilku drobnych prac poprawiających estetykę sali widzeń. Jedna ze ścian została pokryta malowidłami postaci z bajek, a kącik zabaw zostanie uzupełniony o nowe zabawki i przybory, co z pewnością przypadnie do gustu najmłodszym.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej