Natychmiastowa akcja ratownicza zapobiegła rozprzestrzenieniu się pożaru

3 września na parkingu przed Zakładem Karnym w Koziegłowach doszło do samozapłonu samochodu osobowego należącego do osoby odwiedzającej skazanego. Natychmiastowa reakcja ze strony funkcjonariuszy i podjęta przez st. sierż. sztab. Przemysława Dębickiego akcja gaszenia pożaru, zapobiegła rozprzestrzenieniu się ognia. Przemysław Dębicki pełni służbę na stanowisku technika ds. uzbrojenia i ochrony przeciwpożarowej. Dzięki jego wiedzy i długoletniemu doświadczeniu akcja zakończyła się sukcesem.

Ochrona przeciwpożarowa jest bardzo szerokim pojęciem związanym z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych.

W celu prawidłowej realizacji przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej, regulującej postępowanie w przypadkach pożarów, inspektorzy ds. ppoż w zakładach karnych, podlegają systematycznym szkoleniom.

tekst: por J. Wiśniewska, kpt. Jan Kurowski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej