W Zakładzie Karnym w Koziegłowach, za pomocą nowoczesnego studio telewizyjnego, osadzeni mają możliwość przygotowywania materiałów i dzielenia się wrażeniami z udziału w programach resocjalizacyjnych organizowanych poza terenem jednostki.

Wykwalifikowana kadra zakładu Karnego w Koziegłowach projektuje, edukuje, przypomina. Edukacja historyczna, a co za tym idzie kształtowanie tożsamości historycznej, poprzez atrakcyjną formę, jest jednym ze stałych elementów oddziaływań penitencjarnych w Zakładzie Karnym w Koziegłowach.

W ramach programu resocjalizacyjnego, skazani mają możliwość odwiedzenia nowoczesnej instytucji kultury. Brama Poznania  to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa. Dzieje katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania w narracji o początkach Państwa Polskiego – to oferta edukacyjna, która spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród skazanych biorących udział w programach resocjalizacyjnych, kształtujących kompentencje społeczne i nastawionych na edukację historyczną, jakże istotną szczególnie w roku obchodów 100 - lecia Niepodległości.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który powstał w czasie zwiedzania Bramy Poznania, przy udziale skazanych zaangażowanych w programie Kanał Edukacyjny. Materiały powstałe w czasie zajęć, przygotowane przez skazanych, z pomocą i pod nadzorem wychowawcy d.s. kulturalno – oświatowych, są udostępniane wszystkim osadzonym poprzez system telewizji kablowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej