14 września odbył się Bieg Służb Mundurowych Dziewicza Góra 2019. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, który zresztą wziął aktywny udział w biegu na 5 km. Impreza, oprócz charakteru integracyjnego oraz sportowego (3 trasy biegowe) miała charakter charytatywny.

W 2019 roku zostało podpisane Porozumienie o współpracy Zakładu Karnego w Koziegłowach ze Stowarzyszeniem „Razem Na Głównej”. Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych lub zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi. Podopieczni ośrodka to dzieci i młodzież z jednej z poznańskich dzielnic. Uczestnicy biegu, poprzez udział w loterii wsparli działalność Stowarzyszenia.

Z zaproszenia Dyrektora Zakładu Karnego w Koziegłowach skorzystali funkcjonariusze z innych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu poznańskiego, innych służb mundurowych, a także uczniowie szkół. Z przyjemnością gościliśmy uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, których udział w naszych biegach jest już tradycją, a także uczniów klas penitencjarnych z Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych z Poznania. Dziękujemy wszystkim uczestnikom imprezy, tym, którzy biegli, tym, którzy wsparli nasz cel pomocy Stowarzyszeniu „Razem na Głównej”. Szczególne podziękowania dla Pana Wójta Marcina Wojtkowiaka, który objął patronatem imprezę a także współorganizatorom: Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen, Stowarzyszeniu „Czerwonak Biega”, harcerzom z 3  Drużyny „Chaos” Hufca Czerwonak., którzy zabezpieczali trasę biegu oraz wszystkim, którzy zaangażowaniem, obecnością i dobrym humorem przyczynili się do wspaniałej atmosfery w czasie imprezy.

kpt. Joanna Wiśniewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej