Właśnie zakończył się kurs "opiekuna osób niepełnosprawnych i starszych"

W Zakładzie Karnym w Koziegłowach bogata oferta kursów zawodowych dla skazanych, przygotowujących się do opuszczenia zakładu karnego, od lat uwzględnia możliwość zdobycia kwalifikacji opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Dzisiaj zakończył się organizowany, po raz kolejny we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, kurs zawodowy „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”. 12 osadzonych przyswoiło sobie wiedzę między innymi na temat podstaw psychologii, gerontologii, psychiatrii, dietetyki i przygotowania posiłków, podstaw higieny, pielęgnacji i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych oraz sprawowania opieki nad tymi osobami i udzielaniu pierwszej pomocy. Szkolenie zorganizowane, zgodnie z planem szkoleń na rok 2019, zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Głównym założeniem kursu zawodowego było nabycie przez osoby pozbawione wolności wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie postępowania i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych z pewnością zwiększy szanse na uzyskanie zatrudnienia po wyjściu na wolność.

foto: kpt. Dawid Stachowiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej