Kulminacją drugiego dnia VII Małego Festiwalu Integracja Ty i Ja w Zakładzie Karnym w Koszalinie, było spotkanie z osobami niepełnosprawnymi - weteranami wojennymi i ofiarami wypadków komunikacyjnych, z dodatkowym udziałem wielu znamienitych gości.

Drugi dzień VII Małego Festiwalu „Integracja Ty i Ja” będącego imprezą towarzyszącą „14 Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja” rozpoczęła projekcja filmów krótkometrażowych pt. „To co możliwe” i „Nasze marzenie” dot. tematyki niepełnosprawności. Po południu odbyło się spotkanie osadzonych z osobami niepełnosprawnymi, w tym weteranami wojennymi i ofiarami wypadków komunikacyjnych oraz niepełnosprawnymi sportowcami poprowadzone jak co roku przez dziennikarza sportowego i zarazem naszego przyjaciela P. Krzysztofa Głombowicza. Na spotkaniu wśród przybyłych gości nie zabrakło m.in. J.E. biskupa Krzysztofa Włodarczyka, posła na Sejm Stefana Romeckiego, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie ppłk. Piotra Warenika, a także przedstawiciela władz miasta P. Anny Gindy Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie oraz organizatorów Europejskiego Festiwalu Filmowego P. Barbary Jaroszyk oraz dyrektora Koszalińskiej  Biblioteki Publicznej P. Andrzeja Ziemińskiego.
Witając przybyłych gości Pani Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ppłk Wiesława Panaszewska podkreśliła, że tegoroczne motto Festiwalu "Życie można zacząć wiele razy" idealnie trafia do skazanych doskonale wpisując się w szereg prowadzonych w jednostce oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych.   
W trakcie spotkania w podziękowaniu za dotychczasową 11 – letnią współpracę oraz wsparcie i propagację idei Festiwalu, w szczególności tematyki niepełnosprawności organizatorzy Festiwalu w pełni zasłużenie wyróżnili Panią Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie ppłk Wiesławę Panaszewską statuetką Motyla 2017.
Następnie głos zabierały kolejno zaproszone osoby niepełnosprawne opowiadając o swojej niepełnosprawności, zmaganiach z losem a także osiągniętych sukcesach na własnych przykładach wspierając i motywując osadzonych, pokazując, że to nie koniec drogi, że życie można rozpocząć od nowa. Wśród zaproszonych osób niepełnosprawnych w tym roku po raz pierwszy odwiedziła Nas także P. Adrianna Zawadzińska Miss Polski na Wózku 2016 roku.  
Uwagę uczestników spotkania przykuła również ciekawa, jednocześnie zmuszająca do refleksji, prezentacja multimedialna dot. wypadków komunikacyjnych którą przedstawił asp. Robert Artym funkcjonariusz Policji Wydziału Ruchu Drogowego w Koszalinie.
Na zakończenie drugiego dnia Małego Festiwalu odbył się koncert akordeonowy w wykonaniu zespołu „Tetrico Akord” z Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
Należy nadmienić, że w tym roku podobnie jak w latach poprzednich kontynuowano zapoczątkowaną w 2006 roku współpracę polegająca na skierowaniu na zewnątrz grupy osadzonych do pomocy przy organizacji miejsc projekcji filmowych, wystaw, odczytów i pokazów, montowania na terenie festiwalu pawilonów, namiotów i scen, rozładunku i załadunku prac na wystawy, ustawiania krzeseł oraz przygotowania dekoracji, a także pomocy przy organizacji ruchu oraz w poruszaniu się osób niepełnosprawnych.
Skazani z Zakładu Karnego w Koszalinie po raz kolejny mieli możliwość przełamywania barier jakie istnieją w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, zweryfikowania swoich poglądów i przewartościowania życiowych postaw, a także przekonali się o sile woli i efektach pracy nad sobą co z pewnością wydatnie przełoży się na wzmocnienie procesu resocjalizacji.

Tekst i zdjęcia: por. Sebastian Rygiel

Głos Koszaliński - portal GK24

Gość Koszalińsko-Kołobrzeski - autor: Katarzyna Matejek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej