Podobnie jak w roku ubiegłym funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koszalinie ze skazanymi wsparli czworonożnych podopiecznych koszalińskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt „Leśny Zakątek” karmą zakupioną w wyniku przeprowadzonej w lipcu zbiórki.

Tym razem w wyniku spontanicznej akcji udało się zebrać ok.120 kilogramów karmy, w przeważającej ilości suchej, którą w dniu 28 lipca przekazano na rzecz ww. placówki. Pełniąca obowiązki kierownika placówki P. Marzena Kalman podziękowała za pomoc wszystkim darczyńcom. W tym roku bardzo sprawnie przebiegła zbiórka środków finansowych na zakup karmy dla psiego azylu wśród osadzonych w Zakładzie Karnym w Koszalinie. Do udziału w takich akcjach nie trzeba nikogo specjalnie zachęcać, jest to bardzo dobry pomysł na uwrażliwianie skazanych, wzbudzanie w nich empatii.
Obok systematycznego udziału w akcjach honorowego oddawania krwi, corocznego uczestnictwa w kwestowaniu na rzecz hospicjum, Caritasu oraz udziału w wielu innych akcjach charytatywnych i pomocowych np. na rzecz chorych dzieci to kolejna inicjatywa pokazująca jak ważną rolę w życiu społeczności lokalnej odgrywa Służba Więzienna.    


Tekst: por. Sebastian Rygiel
Zdjęcia: kpr. Daniel Borek

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej