22 kwietnia to Światowy Dzień Ziemi - wychowawca Zakładu Karnego w Koszalinie wraz z 5 osadzonymi we współpracy z Nadleśnictwem Karnieszewice, w ramach programu resocjalizacyjnego „Eko-życie” włączyli się do ogólnopolskiej akcji sadząc buki i graby

Akcja została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii Lasów Państwowych  „Tysiąc drzew na minutę” i kolejnej już edycji „Zielonego śladu”. Podobnie jak w latach ubiegłych Zakład Karny w Koszalinie aktywnie włącza się w obchody Światowego Dnia Ziemi, którego celem jest poprzez różnego rodzaju akcje prowadzone corocznie wiosną, promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. W dniu 14 kwietnia br. wychowawca ds. KO wraz z 5 osadzonych uczestniczył w akcji sadzenia fragmentu drugiego piętra lasu. Sadzono buki i graby. Następnie osadzeni wykonywali czynności porządkowe w rejonie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej na Górze Chełmskej.
W dniu poprzedzającym osadzeni mieli możliwość wysłuchać prelekcji przedstawiciela fundacji Greenpeace Polska, który korzystając z prezentacji multimedialnej skoncentrował uwagę słuchaczy na globalnych i lokalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska naturalnego. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na dzień 18 kwietnia br., podczas którego grupa osadzonych na terenie miasta Koszalina pomagać będzie w utworzeniu ekologicznej łąki kwietnej, na której przez cały sezon kwitnąć będą różnorodne rośliny miododajne. Dzięki temu pszczoły będą miały zapewniony dostęp do pokarmu przez cały okres swojej aktywności. Łąka będzie pielęgnowana w sposób przyjazny zapylaczom, bez wykorzystania pestycydów.
Ponadto nadal jeszcze /termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 20 kwietnia br./ trwa organizowany przez Zakład Karny w Koszalinie V Ogólnopolski Przegląd Prezentacji Multimedialnych lub Filmów "Chcę być EKO-Ekologia w jednostkach penitencjarnych", którego rozstrzygnięcie zaplanowano na dzień 24 kwietnia br.
Zarówno te akcje jak również i inne działania podejmowane od lat przez administrację Zakładu Karnego w Koszalinie z pewnością doskonale wpisują się w realizację misji Służby Więziennej przyczyniając się do kształtowania społecznie pożądanych proekologicznych postaw u skazanych.

Tekst: kpt. Sebastian Rygiel
Zdjęcia: kpt. Paweł Szajner

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej