W dniach 9–12 listopada 2020 roku w Zakładzie Karnym w Koszalinie odbyła się dziesiąta edycja Małego Festiwalu Integracja Ty i Ja w ramach 17 Europejskiego Festiwalu Filmowego INTEGRACJA TY i JA

         Wieloletnia współpraca Zakładu Karnego w Koszalinie z Europejskim Festiwalem Filmowym „Integracja Ty i Ja” okazała się kolejnym niezwykle ważnym krokiem w readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności, stając się jednocześnie podstawą do zmiany ich postaw i wartości życiowych, a także sposobu postrzegania problematyki niepełnosprawności. W ramach współpracy pomiędzy Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym, Koszalińską Biblioteką Publiczną i Zakładem Karnym w Koszalinie, począwszy od roku 2006 skazani jako wolontariusze aktywnie uczestniczyli w Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja Ty i Ja”, którego głównym celem jest promowanie idei integracji osób niepełnosprawnych poprzez sztukę filmową, a także zmiana utrwalonego w społeczeństwie stereotypowego wizerunku osoby niepełnosprawnej.

         Skazani w latach ubiegłych świadczyli pomoc w organizacji miejsc projekcji filmowych, wystaw, pokazów, montowali na terenie festiwalu pawilony i sceny, pomagali w rozładunku i załadunku prac na wystawy, przygotowywali dekoracje. Pomagali również przy organizacji ruchu oraz poruszaniu się osobom niepełnosprawnym w trakcie Festiwalu, mając z nimi osobisty kontakt. Jednak nie wszyscy osadzeni mogli uczestniczyć w Festiwalu poza więziennymi murami, dlatego zrodziła się idea Małego Festiwalu Integracja Ty i Ja i od 2011 roku miasteczko festiwalowe jako impreza towarzysząca EFF regularnie gości na terenie Zakładu Karnego w Koszalinie.

        W tym roku z uwagi na panującą epidemię Mały Festiwal odbył się w formie zdalnej, bez udziału gości z zewnątrz, poprzez pokazy filmowe zaprezentowane skazanym, odrębnie dla każdego oddziału mieszkalnego. Podczas tegorocznego Festiwalu zaprezentowano następujące filmy dot. tematyki niepełnosprawności: „Lato” w reż. Aleksandry Mazoń (Polska 2018 r.), „Mam na imię Pietia”, reż. Daria Binevskaya (Rosja 2019 r.), „Odważny”, reż. Stas Ivanov (USA 2019 r.), „Zamknij oczy i leć”, reż. Julia Pietrangeli (Włochy 2019 r.), „Zatańczysz tato?”, reż. Miguel Monteagudo (Hiszpania 2019 r.) oraz „Wiki”, reż. Veronica Andersson (Polska 2017 r.). Wydarzenie jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony osadzonych, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w projekcjach filmowych. Mały Festiwal na stałe zagościł w terminarzu wydarzeń kulturalno-oświatowych tutejszej jednostki penitencjarnej i w roku 2020 odbył się po raz dziesiąty. 

         Dzięki takim spotkaniom osadzeni mogą przewartościować swoje życiowe postawy, inaczej postrzegają osoby niepełnosprawne, uczą się akceptacji i tolerancji. Wyrabiana jest w nich wrażliwość, empatia, dojrzałość i gotowość do świadczenia pomocy innym, przełamywane są mentalne ograniczenia i bariery.

Tekst i zdjęcia: mjr Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej