W ramach realizacji programu „Praca dla Więźniów” w dniu 11 sierpnia 2021r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystian Kulicz podpisał aneks do umowy o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z Konsorcjum Budowlanym Chróścicki&Miszkiewicz Sp.J., które reprezentowane jest przez Pana Jacka Chróścickiego i Pana Grzegorza Miszkiewicza

Jest to już kolejny kontrahent, do którego są kierowani skazani w ramach zatrudnienia odpłatnego poza terenem jednostki. Osadzeni będą wykonywali różnego rodzaju prace budowlane przy remoncie dużego obiektu. Podkreślić należy, że Zakład Karny w Koszalinie na bieżąco prowadzi rozmowy z potencjalnymi kontrahentami deklarującymi chęć zatrudnienia kolejnych skazanych.

Na dzień dzisiejszy jednostka współpracuje z 9 kontrahentami zewnętrznymi, w których łącznie zatrudnionych jest 51 osadzonych.

Tekst: kpt. M. Wilman/mł. chor. A. Kunowska

Zdjęcie: szer. Karolina Dzienis

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej